Golvbeläggning av oregelbunden skiffer i butiksentré.
Montering av butiksinredning.