Projektbeskrivning

Tillbyggnad med stålkonstruktion.